Subsidiënten

vfondsBangiroloterij

Nationale Erkenning voor Indische Gemeenschap

De Nederlandse regering lost een deel van haar ereschuld in. Het trekt structureel budget uit voor onder meer de verbreding en verjonging van de Nationale Herdenking op 15 Augustus. Het brede Nationaal Programma Collectieve Erkenning omvat Herdenken, Zorg en een Indische pleisterplaats in Den Haag.

Samen met vele organisaties zullen de extra middelen ingezet worden om het Nederlands-Indisch erfgoed steviger te verankeren in het collectieve geheugen van alle Nederlanders.

Uitstekende samenwerking tussen Stichting 15 Augustus 1945, Indisch Platform, Indisch Herinneringscentrum, Stichting Pelita, Ministerie van VWS en vele verwante organisaties!
Nationale Erkenning voor Indische gemeenschap

Thema Indieherdenking 2017

Banner herdenkingVerhalen Over Leven
Portretten van onbegrensde kracht

Het jaarthema van de Nationale Indieherdenking 2017 is Verhalen Over Leven en gaat over de onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis. Over hoe persoonlijke verhalen van zowel overlevenden als zij die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië het leven lieten, doorleven in de huidige en komende generaties. Verhalen van toen zijn ook nu van onschatbare waarde, ze ontroeren, bewegen, verbinden, inspireren en maken onze gedeelde geschiedenis persoonlijk en invoelbaar.

In 2017 is het 75 jaar geleden dat Japan Nederlands-Indië binnenviel. Het begin van een tijd vol angst, dreiging en onzekerheid. De Japanse bezetting betekende een keerpunt in de geschiedenis en het leven van vele mensen. Verhalen Over Leven zoomt in op de persoon achter de historische gebeurtenissen en geeft de geschiedenis een gezicht. Wie waren deze mensen? Waar droomden zij van? Wat gaf hen kracht en moed? Hoe wisten zij onder de meest erbarmelijke omstandigheden - zowel binnen als buiten het kamp - te overleven? En, welke rol spelen deze verhalen in het leven van mensen nu?

Verhalen Over Leven belicht het onsterfelijke karakter van verhalen. Het laat zien dat, ondanks de verwoestende impact van oorlog, de verhalen van mensen overleven.

In Memoriam Fred Speijers

Met veel verdriet hebben wij moeten vernemen dat Fred Speijers, vice-voorzitter van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, op 5 februari 2017 is overleden. Wij zijn dankbaar en trots dat wij enkele jaren met Fred hebben mogen samenwerken en hebben mogen profiteren van Freds optimisme en aanstekelijke humor. Fred was een echte magistraat die het gemeenschappelijk belang nooit uit het oog verloor. Scherp als het moet, mild als het kan. Fred kreeg dingen voor elkaar. Binnen het bestuur was Fred verantwoordelijk voor het samenzijn in het World Forum op 15 augustus en de organisatie van de koempoelan na afloop van de herdenking. Fred was ook verantwoordelijk voor de inzet van de vele vrijwilligers die het ons als Stichting mogelijk maken om een waardige Herdenking te organiseren. Fred genoot van de warme sfeer rond de herdenking. Daar voelde hij zich thuis. Dan was hij even de Indische jongen die hij zo graag wilde zijn. Fred was iemand die je als bestuur er graag bij hebt. Charmant, speels en op zijn tijd een kwajongen. Dat zorgt voor een goede sfeer. Wij zijn Fred intens dankbaar voor wat hij ons heeft gegeven. Wij zullen hem met weemoed missen. Slamat tingal sobat. Vaarwel goede vriend. Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

IS IT WELL WITH MY SOUL? Gaat het goed met mijn ziel?


Herdenken 2016, wat betekent herdenken voor mij? De roes van Vrijheid, die in mei 1945 over Europa trok na de beëindiging van WO II had ons in de concentratiekampen op Java nog niet bereikt. Het zag er achter het gedek en prikkeldraad nog uitzichtloos uit. Het buigen voor de Japanse Keizer bij het opkomen en ondergaan van de zon ging door. Sommige van ons konden nauwelijks meer buigen met onze lichamen geteisterd door ondervoeding en dysenterie, bedekt door etterende wonden vanwege het vitamine gebrek, maar buigen moest.

Gaat het goed met mijn ziel?

Hoe kon het goed gaan met je ziel onder zulke omstandigheden? Drie jaar achter prikkeldraad duurt een eeuwigheid. Je bent 15 dan 16 dan 17 jaar. Waarom overkomt jou dit eigenlijk? De zoektocht naar een antwoord op die vraag,.. Vertel mij wie die kan beantwoorden? Waarom jij en niet de ander? Niemand kan mij het waarom van ongerechtigheid en tragedie uitleggen. Het is een mysterie. Waarom jij en niet die ander? Pech, hoe leg je dat uit? Het overkomt je en je moet er mee leren leven: dat kan , je kunt zelfs blij zijn onder de meest barre omstandigheden zelfs in een concentratiekamp. Een verhaal dat niet vaak verteld wordt.

Gaat het goed met mijn ziel?

Herdenken, elk jaar, elke maand week, dag denken aan hen die wij moesten achterlaten en begraven tot de pijn minder wordt, de beelden vervagen. Heling is ook louterend. Zouden zij, die wij herdenken ook gedacht hebben toen zij de laatste adem uitbliezen: gaat het goed met mijn ziel?

Het leven is een zoektocht, een zoektocht naar antwoorden, ook op de vragen die herdenken oproepen. Wie wil niet de sleutel vinden die past op de deur van de poort naar een wereld waar we leren om haat met liefde te beantwoorden, leren om diegene die er niet bij hoort binnen onze kring te halen, leren om sorry te zeggen. De sleutel van de poort die ons brengt naar werkelijke Vrijheid.

Joty ter Kulve, Wassenaar.JotyterKulve

Kranslegging op de Dam op 4 mei namens de Indische gemeenschap

Kranslegging op de Dam op 4 mei 2016 namens de Indische gemeenschap

Op 4 mei aanstaande zal er tijdens de herdenking op de Dam in Amsterdam een krans worden gelegd namens de Indische gemeenschap. De kransleggers van de eerste generatie worden begeleid door een tweede of derde generatie.


Dit jaar zal de krans worden gelegd door Eugene Briët en een van de ouders van Sandra Reemer. De heer Briët is voorzitter van de Stichting Herdenking Gevallenen ZO Azië 41-49, die de eerste Indiëherdenking organiseerde in Enschede. Sandra Reemer is ambassadeur van de #ikherdenk-campagne. Een campagne van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en het Indisch Herinneringscentrum. Hierbij kan men in een persoonlijke boodschap aangeven wat herdenken voor iemand persoonlijk of algemeen betekent. De campagne wordt ondersteund door een aantal bekende Nederlanders.

Jan de Kleyn ontvangt de zilveren legpenning

PERSBERICHT

Eerbetoon aan luitenant generaal b.d. JAN DE KLEYN – 24 maart 2016
Jan de Kleyn ontvangt de zilveren legpenning voor zijn bijzondere verdiensten voor de Indische gemeenschap in het algemeen en die van oorlogsslachtoffers van de WOII in Azië in het bijzonder, uit handen van Erry Stoové, voorzitter van de stichting Herdenking 15 Augustus 1945 tijdens de jaarvergadering van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 op het landgoed Bronbeek. Lees hier verder.

 

foto

Herdenkingsboek: bericht van Willem Nijholt


Herdenkingsboek: bericht van Willem Nijholt

Willem Nijholt heeft meegewerkt aan het herdenkingsboek dat vorig jaar verscheen.

Hij vindt het boek prachtig, maar ontdekte wel dat, bij de gedichten die hij heeft voorgedragen, niet vermeld is dat de gedichten geschreven zijn door Peter Ferguson.

Wij hopen dit verzuim hiermee rechtgezet te hebben.

Plan Internationaal Park ingetrokken

Plannen internationaal park in Den Haag van de baan

DEN HAAG - De aanleg van een groot internationaal park in Den Haag gaat niet door. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) trekt de plannen voor de aanleg daarvan terug. Reden is dat zijn voorstellen niet op ‘voldoende draagvlak’ in de stad kunnen rekenen. Lees hier de commissiebrief van Wethouder, dhr. Revis.

De wethouder gaat nu eerst uitgebreid met bewoners en betrokkenen praten om te kijken of er een nieuw plan kan worden gemaakt. ‘We nemen er meer tijd voor en we gaan het anders doen,’ zegt hij tegen Omroep West.

Het internationaal park was een verbinding van de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. Om dat te verwezenlijken, wil Revis onder meer een tunnel voor voetgangers en fietsers creëren onder de B.M. Teldersweg. Ook moest er een betere padenstructuur komen en wordt er een verbindende hoofdroute aangelegd van ongeveer vijf kilometer. Daarnaast kreeg het park volgens het plan een grootschalige opknapbeurt.


Veel kritiek

Maar die voorstellen leidden tot veel kritiek. Er kwamen meer dan 3000 bezwaren binnen bij de gemeente. En er was een demonstratie. Het groen zou worden ‘vercommercialiseerd’ vonden de critici, en er zouden te veel bomen voor moeten worden gekapt. Ook in de gemeenteraad begin kritiek te komen. Zo eiste de grootste coalitiepartij, D66, dat de wethouder de bezwaren van betrokken heel serieus zou meewegen bij het verder ontwikkelen van zijn plannen.

Dat doet hij nu. ‘Ik heb heel veel reacties gekregen en als ik daar goed naar kijk, zie ik dat er vraagtekens zijn bij de echte ambitie, die aanleiding was voor het plan dat we hebben gemaakt. Daarom moeten we daar echt mee terug naar de stad en zeggen ‘deelt u die ambitie met het college of ziet u een andere toekomst voor het groengebied’. Ik wil echt serieus met de stad in gesprek blijven,’ zegt Revis.

Niets staat vast

Bij die uitgebreide serie gesprekken met de stad staat niets van tevoren vast, benadrukt Revis. De gemeente is bereid om alle ideeën die er eerder waren, te laten varen. ‘Op dit moment staat alles open. We gaan over alle uitgangspunten met de stad in gesprek.’
Door: Maarten Brakema

Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

 

Profiel vrijwilligers
Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 zoekt jonge enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen aan de organisatie en uitvoering van de herdenking op 15 augustus. Belangrijk is dat u bekend bent met de Indische geschiedenis en daar veel affiniteit mee hebt.

Taakomschrijving
Stichting Herdenking organiseert de jaarlijkse herdenking op 15 augustus. Dat wil zeggen de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag en een randprogramma In het World Forum. Er zijn drie functies. De kerntaken van de functies bestaan uit :
1. u assisteert gedurende het jaar bij de verwerking van de aanmelding van de deelnemers, de toezending van de toegangskaarten,;
2. PR-werkzaamheden waaronder (assistentie) bij het schrijven/redigeren van teksten, aanpassen website etc. ;
3. u assisteert op 15 augustus als gastheer/gastvrouw de gehele dag tijdens de herdenking en het randprogramma daarvan. Een combinatie van taken is mogelijk.
Gedurende het jaar zijn er diverse administratieve taken vooral met betrekking tot de aanmelding van de deelnemers en de verzending van de toegangskaarten, verwerking van betalingen en taken op PR-gebied. Op 15 augustus ontvangt u de deelnemers, staat aan de balie, brengt de deelnemers naar hun plaatsen in het World Forum, begeleidt hen naar en in de bussen. Bij Indisch Monument brengt u de gasten naar hun plaats. U begeleidt de lunch en verricht de noodzakelijke hand- en spandiensten.

Kennis en vaardigheden
U werkt secuur en netjes en kunt omgaan met computers, Windows, Word en Excel etc. U staat de deelnemers telefonisch vriendelijk te woord en bent behulpzaam met de aanmelding. U bent initiatiefrijk en in staat zelfstandig te functioneren.
Hebt u kennis van PR, het schrijven van teksten, vormgeving. Dan bent u ook van harte welkom.
Als gastheer/gastvrouw begeleidt u vriendelijk, maar snel de deelnemers naar hun plaats, in de bussen.
U bent zich bewust van de emoties rond de herdenking.
U bent in staat goed te functioneren onder druk
U kunt de gasten snel verplaatsen als dat nodig is
U kunt incasseren, maar ook zo nodig gepast assertief en snel zijn


Werklocatie
De administratieve taken vinden in principe op het kantoor in Arnhem plaats. Van huis uit werken behoort ook tot de mogelijkheden. De werkzaamheden bij de herdenking vinden in Den Haag plaats.


Beschikbaarheid
Bij de administratieve taken gaat het om beschikbaarheid als dat nodig is en af en toe een dag.
De PR-taken vinden door het jaar heen plaats en vraagt een beperkte inzet.

Voor het gastheerschap dient u beschikbaar op 15 augustus de gehele dag beschikbaar te zijn en een paar dagen ervoor een halve dag voor de instructie.

 

Wat maakt het de moeite waard?
Het mede mogelijk maken van een waardige herdenking die troostrijk is voor velen en die ook nieuwe generaties weet te inspireren. Uw inzet wordt bijzonder op prijs gesteld. U werkt in een goede informele sfeer.

 

Contact
Meer informatie kunt u krijgen bij Marianne Arntz, ambtelijk secretaris, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.nr. 06 51505688

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel.nr. 06 51505688 

Reactie Stichting Herdenking op plannen ontwikkeling Internationaal Park Den Haag

De gemeente Den Haag wil een groot stadspark ontwikkelen. Dit door 3 bestaande parken (Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark) zodanig te verbinden dat een stadspark ontstaat van 140 hectare met volop ruimte voor natuur, cultuur, sport en ontspanning. Voor de ontwikkeling van het park heeft de gemeente een concept-ambitiedocument opgesteld.

Opvallend is dat het Indisch Monument hierin niet is meegenomen, hoewel wel gesteld wordt dat het plan gemaakt is in samenwerking met belanghebbende partijen. Voorzitter Erry Stoové heeft naar aanleiding hiervan een brief namens Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 opgesteld, gericht aan de Gemeente Den Haag.

Lees de brief hier

Van Rijn en Indisch Platform doorbreken 70-jarige impasse 'Backpay'

Klik hier voor het nieuwsbericht.