Indisch monument

indisch monument-intopagHet politieke klimaat in Nederland vlak na de oorlog werd getekend door schaamtegevoel rondom het koloniaal verleden en gevoeligheden in de relatie met Indonesië. Daardoor duurde het lang voor er van overheidswege erkenning kwam voor het leed van de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië en voor er enige belangstelling ontstond voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.

Na plaatsing van een urn in het monument op de Dam, het KNIL-monument in Enschede, het vrouwenmonument in Apeldoorn en de Plaquette in de Tweede Kamer der Staten-Generaal kwam in 1988 het Indisch Monument in Den Haag tot stand.