Aangesloten organisaties

De Stichting wordt in haar doelstelling zowel financieel als moreel ondersteund door circa 60 aangesloten en sympathiserende organisaties. Onderstaand een lijst van de organisaties met hun website-adressen voor zover aan de Stichting verschaft (wijzigingen voorbehouden).

Krijgsgevangenen, strafkampen en verzet
Flores Molukken-Singaporekampen
Stichting Herdenking Birma-Siam spoorweg en Pakanbaroe spoorweg
Stichting Strafkamp Dampit
Stichting Genootschap Engelandvaarders
Vereniging van kinderen van verzetsdeelnemers 1940-1945
Royal British Legion
Burger-geïnterneerden en buitenkampkinderen
Stichting Reunie Bangkinang
Stichting Comité jongenskampen Bangkong-Gedungjati
Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen
Stichting Japanse Vrouwenkampen (SJV)
Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO)
Stichting Jongens in Japanse Kampen '42-'45
Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten SHJSZ
Vereniging Kinderen uit Japanse Bezetting-Bersiap (KJBB)
Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië AmstelveeenStichting 
Stichting Herdenking Gevallenen zuid-oost Azië 
Stichting Noord-Sumatra Documentatie '42-'45

Veteranen Nederlandse krijgsmacht en KNIL

Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen Bronbeewebsite
Madjoe KNIL Regio Den Haag en Rotterdam
Vereniging Oud-officieren KNIL
Vereniging Nederlandse Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 website
Stichting Vriendenkring Oud-KNIL militairen Stabelan
Unie van Nederlandse Veteranen
Vereniging Oud-militairen Indië VOMI website
Bond van Wapenbroeders website
Oud Strijders Legioen OSL website
Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren v.d. Ned. Krijgsmacht (KVEO) website
Stichting Marechaussee Contact
Stichting Karel Doorman Fonds

Nazorgorganisaties

Sinai Centrum website
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië Halin website
Stichting Centrum '45/Stichting 1940-1945 website
Stichting Pelita website
Stichting tot instandhouding Kolff Fonds

BNMO Bewonersorganisatie website
Stichting Kombi website
Stichting Cogis (Kenniscentrum voor oorlog&geweld)

Belangenorganisaties

Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie (LV-INOG) website
Vereniging Centrale en Samednwerkende Indische Organisaties Censio website
Indisch Nederlands Verbond

Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp 1942-1945 (SVJ) website
Stichting Belangenbehartiging Indische Naoorlogse Generatie (INOG) website
Stichting Centraal orgaan voormalig verzet en  slachtoffers (COVVS)
Vereniging Japans Indische Nakomelingen (JIN) website
Stichting Japanse Ereschulden (JES) website
Stichting De Brug/Jembatan/KUDO website
Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden (VVGV)
Stichting Nationaal Indiëmonument 1945-1962
Indisch Platform website

Culturele Organisaties

Stichting Eerste Nederlands-Indisch Museum (ENIM)
Stichting Protestants Indisch Geestelijk P.I.G.L.
Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië (SCI-INN)
Vereniging Indische Nederlanders (VIN) website
Orde van Vrijmetselaren onder het  Grootoosten der Nederlanden

Stichting Gastdocenten WOII Werkgroep ZO- Azië website
Stichting Tong Tong website
Stichting Indisch Herinneringscentrum website

Stichting Vrienden van Bronbeek

Scholen en ontspanningsorganisaties

Stichting CAS-reunisten
Stichting Kumpulan Bronbeek website
Tropenvrienden Randstad (TVR)

Haagse Studenten Schutters Korps 'Pro Libertate'  (HSSK)
Reunistenvereniging Oud-korfballers Indië (ROKI)
Samenwerkingsverband Verzetsverenigingen Haarlem
Sociëteit Indische Ouderen (SOCINDO)
Vereniging Oud-Leerlingen van het Christelijk Lyceum (VEDO) website

Europese Vervolgingsslachtoffers Tweede Wereldoorlog

Comité Herdenking Februaristaking 1941 website
Auschwitz Comité
Vriendenkring Mauthausen
Vereniging Joodse Oorlogskinderen website
Vereniging van Ex-politieke gevangenen Expoge
Herdenkingscentrum Kamp Westerbork
Een aantal organisaties van Indiëherdenkingen